Allmänt

För att kunna registrera ett användarkonto hos oss, ansöka om kredit eller för att kunna köpa produkt(er) genom vår sajt måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Priser och avgifter

Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms om 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Ångerrättsreturer

Vid inköp via vår webbshop gäller ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (gäller endast  privatpersoner)

Du har rätt att utnyttja Din ångerrätt inom 14 dagar från Du tagit emot (kvitterat) varan.

När vi mottagit varorna krediterar vi det Du betalat för dessa.
Tyvärr är transporttiden för retur paket ibland upp till 5-10 dagar innan de når oss, vilket drabbar handläggningstiden för returer.

Force Majeure

Gymtec ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Gymtec inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Gymtec Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Gymtec rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Datasäkerhetspolicy

Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter. Vi på Gymtec garanterar att dina personliga uppgifter skyddas och görs så anonyma som möjligt efter det att de har bearbetats och lagrats.
I och med att du registrerar dig ger du oss tillstånd att använda dina uppgifter, samt att om nödvändigt överföra informationen till vårt kortbetalningsföretag Klarna, för bearbetning och lagring i syfte och samband med varuköp. Överföring av personliga uppgifter till tredje part är förbjuden.

Vi kommer absolut inte att sälja dina uppgifter. Vi förbehåller oss emellertid rätten att överföra dina uppgifter till annat företag vid en eventuell försäljning eller sammanslagning av företaget. Om så sker, har du rätt att motsätta dig sådan överföring.

Om vi enligt lag skulle tvingas till en överföring av dina uppgifter av rättsliga skäl, förbehåller vi oss rätten till en sådan överföring utan ditt uttryckliga tillstånd. Detta gäller även när det är nödvändigt att skydda vår egendom och våra kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter.

När du registrerar dig som kund och tillhandahåller dina användaruppgifter, godkänner du att vi skickar post och e-post till dig.

I denna datasäkerhetspolicy kan ändringar och tillägg göras, speciellt om lagen eller specifika föreskrifter ändras.

Den policy, som för tillfället finns på vår webbsida, är den enligt lag giltiga och bindande. Du får information när eventuella ändringar sker. Du kan vid varje tillfälle återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter. Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 6 December 2006.